Actueel & kennis

5 jaar bij Merosch: 'Ik wil mensen enthousiast maken voor verduurzaming.'

blog 19 oktober 2023 Kirsten Spruijt

Kirsten Spruijt is deze maand 5 jaar in dienst bij Merosch. Hoe zag haar werk er 5 jaar geleden uit? En waar ziet Kirsten het komende jaren naartoe gaan? In deze blog deelt zij haar visie.

AM Gebiedsontwikkeling. Ontwerp door VenhoevenCS architecture+urbanism en DS Landschapsarchitecten (Amsterdam)

'Maar zo'n waterpomp, dat is toch onbetaalbaar?'
We moeten allemaal van het gas af, hoe durft de overheid ons dat op te leggen?
'Waarom stappen we niet over op waterstof, scheelt heel veel gedoe, het leidingnet ligt er al, waarom doen jullie toch allemaal zo moeilijk?'

Een aantal reacties die ik de afgelopen 5 jaar ontving als ik vertelde dat ik me met mijn werk inzet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De eerste reactie is van mijn moeder, die een warmtepomp consequent associeert met water. Het laat zien dat we in ons werk vaak in een groene bubbel zitten; dat wat voor ons heel logisch is, is voor de meerderheid nog onduidelijke wartaal. En ik snap het. We moeten plots nadenken over technieken in je woning, waar je normaal gesproken weinig van af weet.

Van NOM, EPC en BENG naar Biobased, Paris-proof en klimaatadaptief

Toen ik in 2018 begon bij Merosch, net afgestudeerd, was het bij wet geregeld dat nieuwbouw niet meer aangesloten mocht worden op het aardgas. Ik kwam in de wonderlijke wereld terecht van NOM, EPC, BENG, Energieneutraal. En in de 5 jaar waarin ik bij Merosch mocht werken is dat veranderd naar biobased, paris-proof, klimaatadaptief en CO2-neutraal. Het laat zien dat we steeds duurzamere projecten neerzetten en de markt willen prikkelen om altijd maar weer dat stapje verder te zetten.

De krachtige combinatie van zowel onderzoeks- als ontwerpprojecten

Ik heb afgelopen 5 jaar aan mooie projecten mogen werken. Ik werk zowel aan onderzoeksprojecten als ontwerpprojecten en ondervind hierdoor dagelijks waar we met Merosch zo sterk in zijn: realistische onderzoeken neerzetten die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Doordat we in ontwerpprojecten zien waar de uitdaging en moeilijkheden zitten, kunnen we dit direct terugkoppelen in onze onderzoeksprojecten. En andersom kunnen we vernieuwde technieken die onderzocht zijn in het eerste onderzoeksproject naar uitvoering brengen in het ontwerpproces.

Van een bestaande situatie naar een duurzame situatie

De laatste tijd werk ik vooral met onderzoeksprojecten in de warmtetransitie en met de ontwerpprojecten aan renovatie. Beide hebben het thema: het veranderen van de bestaande situatie naar een duurzame situatie. Ik vind dat een spannend en uitdagend werkgebied. Bij nieuwbouw is het vaak mogelijk om hoge ambities te halen, je kan er nog voor zorgen dat er ruimte genoeg blijft voor duurzame installaties.

Bij renovatieprojecten heb je die luxe niet en moet je meer onderzoeken hoe je de duurzame installaties (die helaas vaak wel wat meer ruimte innemen) past in de huidige situatie. Dit zie je ook meer terugkomen in de warmtetransitie. Hoe kunnen we bestaande bouw nu makkelijk van het gas afhalen? Hierbij komt dan ook nog het uitdagende aspect om de particulieren goed te informeren en mee te nemen.

'Als we zo doorgaan, wordt onze aarde onleefbaar'

Laatst hoorde ik een postcast met de oprichter van de correspondent Rob Wijnberg waarin hij vertelde dat we als milieuactivisten wel de feiten achter ons hebben, maar er geen goed verhaal bij kunnen vertellen. 'Als we zo doorgaan, wordt de aarde onleefbaar!' 'Als we niet binnen die 1,5 graad blijven, worden de effecten van klimaatverandering nog verschrikkelijker'.

Het is een vervelende boodschap waar je als toehoorder alleen maar depressief van kan worden. Terwijl we het ook echt goed doen en er genoeg voorbeelden zijn waar we wel duurzame en groene projecten neerzetten. Dat mogen we bij Merosch gelukkig vaak ervaren. Laten we dus proberen om het mooie verhaal van verduurzaming te vertellen en mensen enthousiasmeren om over te stappen op groene levenswijze.

De komende 5 jaar: zoveel mogelijk biobased, biodivers en klimaatadaptief

Dit zie ik dan ook als uitdaging waar ik me de komende 5 jaar graag voor wil inzetten. Renovatieprojecten zo duurzaam mogelijk renoveren waarbij we ook kijken naar biodiversiteit en circulariteit en daarbij mensen enthousiasmeren met de voordelen van verduurzaming in plaats van de doemscenario’s.

Als bedrijf is het al uitgesproken waar we de komende 5 jaar naartoe werken: zoveel mogelijk circulair/biobased, biodiverse en klimaatadaptieven projecten. Ik wil daar als persoonlijke uitdaging toevoegen het laten zien dat het kan! Er worden zoveel studies gedaan naar het verduurzamen van wijken in WUPjes, maar laten we vooral aan de slag gaan met de uitvoering van die verduurzaming, waarbij we vooral focussen op het goede verhaal waar verduurzaming ook voor staat.

'Met een duurzame woning heb je ook een comfortabele woning met lage energielasten. Een woning waar je goed kan vertoeven tijdens oververhitte zomerdagen (die je ook nog helpt zoveel mogelijk te voorkomen)'. En dan streven naar andere reacties als ik vertel over mijn inzet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Zo laat mijn moeder tegenwoordig al trots zien hoeveel geld ze bespaard heeft met haar zonnepanelen!

Actueel & kennis