Thema's

Warmtetransitie

De omslag maken naar energiezuinige en duurzame aardgasvrije energiesystemen.

Aardgasvrije warmteoplossingen

We staan voor een enorme uitdaging om onze energievoorziening om te zetten naar aardgasvrije warmteoplossingen. Om dit betaalbaar te houden, moeten we nog veel leren en vooral technisch en financieel slimme combinaties maken. Wij helpen gemeentes, VvE's, bewonersinitiatieven, woningcorporaties met:

  • Afwegingskaders opstellen
  • Technische haalbaarheidsstudies
  • Financiële businesscases
  • Wijkuitvoeringsplannen (WUP)

Voor iedereen een begrijpelijk advies

Bij warmtetransitieprojecten ligt over het algemeen de nadruk op de technische en financiële haalbaarheid. Daar hebben wij ruime kennis en ervaring. Maar wat wij belangrijk vinden is het meenemen van de menselijke factor. Want, zonder draagvlak geen warmtetransitie. Dit doen we door het betrekken van alle stakeholders binnen het proces. En met toegankelijke visualisaties, brochures en presentaties. Waarin in 1 oogopslag duidelijk wordt waarom bepaalde warmteoplossingen geschikt zijn voor een wijk.

Bekijk inspiratievoorbeelden

Meer weten? Neem contact op met 1 van onze warmtetransitiespecialisten.

Warmtetransitiespecialisten

Thema's