Team

Pim Munters

Junior adviseur - onderzoek

Pim Munters heeft Complex Systems Engineering aan de TU Delft gestudeerd. Daarin richtte hij zich op de transities van systemen die zowel technisch als maatschappelijk complex zijn. Hierin specialiseerde hij zich in de energiesector en de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Bij Merosch richt Pim zich op integrale duurzaamheid in het team onderzoek. Hij vormt visies voor de inrichting van een gezonde en prettige plek om te wonen/werken met minimale belasting van het milieu. Hierin richt hij zich voornamelijk op het gebruik van biobased bouwmaterialen en een duurzame energievoorziening in de gebouwde omgeving.

Pim is er van overtuigd dat voortrekkers zoals Merosch zich moeten mengen in het maatschappelijk debat. Hoe kunnen we de gebouwde omgeving zo inrichten dat we, in plaats van nieuwe problemen creëren, zoals stikstof, CO2-uitstoot, warmtestress en verlies van biodiversiteit, juist problemen oplossen? Zo veranderen we het systeem, stap voor stap de goede kant op!

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers