Thema's

Outsourcing

Begeleiden naar een betrouwbare partner voor uw duurzame energie-exploitatie.

Outsourcing van energieconcepten

Met outsourcing begeleiden we onze opdrachtgevers bij de aanbesteding van energieconcepten of de concessie hiervoor. Ook helpen we u in het aanvragen van de benodigde vergunningen en beschikbare subsidies. En, wanneer gewenst, staan we u bij tijdens de ontwerp- en realisatiefase in de controle op naleving van de afspraken.

Wij helpen gemeenten, ontwikkelaars, scholen en woningcorporaties bij het vinden van een geschikte partij om de exploitatie van complexe duurzame energiesystemen onder te brengen. Daarbij geven we antwoorden op vragen zoals deze:

  • Hoe krijg ik betaalbare en duurzame energie?
  • Hoe selecteer ik de juiste partijen die passen bij mijn project?
  • Wat zijn mijn verantwoordelijkheden en risico’s bij outsourcing?
  • Welke BAK, vastrecht en energieprijzen hanteren we als uitgangspunt en hoe gaan we prijzen indexeren?

Bekijk inspiratievoorbeelden

Meer weten? Neem contact op met 1 van onze outsourcingsadviseurs.

Thema's