De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Merosch, haar activiteiten en haar vakgebied. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Merosch kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Merosch geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Copyright

Het is alleen toegestaan om informatie van deze site te gebruiken als daarbij duidelijk Merosch als bronvermelding wordt opgenomen.

Privacyverklaring

Download hier onze privacyverklaring.

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955