Projecten

Transitievisie Warmte gemeente Maassluis

Voor gemeente Maassluis heeft Merosch samen met BRUIS Advies de Transitievisie Warmte gevormd.

vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Maassluis
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Maassluis, BRUIS Advies, Woningcorporatie Maasdelta, Stedin, provincie Zuid-Holland

Voor gemeente Maassluis heeft Merosch samen met BRUIS Advies de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Merosch heeft het technisch-inhoudelijk onderzoek verricht en het gehele proces overzien om tot vaststelling van de TVW te komen in de gemeenteraad. Hiervoor is nauw samengewerkt met de gemeente, de woningcorporatie Maasdelta, de netbeheerder Stedin en de provincie Zuid-Holland.

Communicatie- en participatietraject

Naast het technische-inhoudelijke onderzoek is er gedurende 1,5 jaar een uitgebreid communicatie- en participatietraject uitgevoerd:

  • Er is een speciale website opgericht
  • Er zijn 3 (goed bezochte) burger- en bedrijven bijeenkomsten georganiseerd
  • Er is een enquête uitgevoerd en er is een consultatieronde gehouden voor de inwoners op de concept versie van de TVW

Regionaal wordt dit als een voorbeeldig proces gezien.

Verschillende inzichten verworven

Gemeente Maassluis en andere belanghebbenden hebben met de Transitievisie Warmte uiteindelijk:

  • Zicht op de omvang en aanpak van de warmtetransitie-opgave tot 2050
  • Een beeld van mogelijke warmte-alternatieven en (gebieds)projecten tot 2030
  • 3 concrete (gebieds)projecten gedefinieerd waar direct gestart kan worden aan de warmtetransitie

Informatiebijeenkomst

Op 1 juli 2021 was de 2e online informatiebijeenkomst over Maassluis Aardgasvrij. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via onderstaande video.

Projectenoverzicht