Aan de hand van een warmtetransitie plan kan Vestia een weloverwogen keuze maken.

Voor de wijk Palenstein is een Green Deal gesloten. Met o.a. gemeente Zoetermeer en woningcorporaties en een proeftuinwijk is de ambitie om alle woningen te verduurzamen en #vangaslos te maken. Vestia heeft in de wijk Palenstein in Zoetermeer meerdere huurwoningen. Zowel flatgebouwen (hoogbouw) als gezinswoningen (laagbouw). Merosch heeft o.a. in samenwerking met Endule onderzocht wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn.

Voor Vestia in Zoetermeer zijn 2 warmtetransitie plannen gemaakt:

  1. Hoogbouw: 3 flatgebouwen
  2. Laagbouw: 108 woningen (34 particulier eigendom)

1. Hoogbouw: 3 flatgebouwen

Voor de flatgebouwen is op gebouwniveau gekeken op welke wijze aangesloten kan worden op de geplande collectieve WKO-voorziening (een apart traject waarbij Merosch ook betrokken is). Er is gekeken wat de consequenties op gebouwniveau zijn.

Er is onderscheid gemaakt tussen 2 strategieën:

  1. Aardgasvrij zonder verdere verduurzaming: Strategie Midden Temperatuur
  2. Aardgasvrije oplossing met grootschalige verduurzaming: Strategie Laag Tempratuur

Voor deze aardgasvrije oplossingen zijn de voor- en nadelen en de financiële consequenties uiteengezet.

2. Laagbouw: 108 woningen

Voor de grondgebonden woningen is samen met Endule een stappenplan gemaakt. Eerst is gekeken welke aardgasvrije maatregelen mogelijk zijn. Vervolgens hoe dit stapsgewijs gedaan kan worden. Per stap is uiteengezet wat de maatregelen zijn en wat het kost.

Weloverwogen keuze maken voor verduurzaming huurwoningen

Aan de hand van deze warmtetransitie plannen kan Vestia een weloverwogen keuze maken.

 

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832