Projecten

'The Rock': 68 sociale huurwoningen en ouder-kindcentrum

Woningstichting Rochdale laat 'The Rock' bouwen, een nieuw appartementencomplex aan de Weespertrekvaart in Amsterdam, en heeft Merosch gevraagd te begeleiden bij het aanbesteden van de energievoorziening.

Atlier Puuur
vangaslos
Onderwerpen
energie, outsourcing
Diensten
ontwerpen
Plaats
Amsterdam
Sector
woningcorporaties
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Woningstichting Rochdale, gemeente Amsterdam, Atelier Puuur, Fore installatie adviseurs

Weespertrekvaart ligt in de opkomende stadswijk Overamstel. Het gaat om 2 torens met daarin 68 sociale huurwoningen. Op de begane komt een ouder-kindcentrum (OKC), tussen de woonblokken in wordt een groene daktuin voor de bewoners aangelegd. Het bijzonder duurzame gebouw krijgt ook groene gevels, geveltuinen en nestkasten voor vogels. In de bodem wordt een energiezuinige warmte-koude-opslag aangelegd. Het gebouw krijgt de naam ‘The Rock’.

Outsourcing energiesysteem

Merosch heeft een beoordeling gedaan van de mogelijkheden voor Rochdale met betrekking tot de exploitatie van het door het bouwteam ontworpen energiesysteem. We hebben 3 verschillende varianten nader uitgewerkt:

  1. Realisatie en exploitatie in eigen beheer
  2. Realisatie in eigen beheer en exploitatie door energie-exploitant
  3. Realisatie en exploitatie aanbesteden bij een energie-exploitant

Hieruit is het advies voortgekomen om het systeem te laten realiseren en exploiteren door een energie-exploitant.

Merosch begeleidt Rochdale bij het stellen van de technische en financiële kaders om de realisatie en exploitatie van het energiesysteem aan te besteden. Dit doen we door het opstellen van een Programma van Eisen en het vastleggen van de demarcatie tussen gebouw, installaties en energiesysteem. Daarnaast adviseren we Rochdale bij het vormgeven van de voorwaarden bij de contractvorming met de energie-exploitant.

Projectenoverzicht