Actueel & kennis

3 belangrijke conclusies Merosch Open Source 'De toekomst van ons energienet'

Nieuws 01 februari 2023 Derko Budding

Op woensdag 25 januari was de Merosch Open Source met als thema: 'De toekomst van ons energienet'. Met een mooie groep netbeheerders, projectontwikkelaars, gemeenten en adviseurs werd ingegaan op dit thema. Lees 3 belangrijke conclusies.

Merosch Open Source Amersfoort
Merosch Open Source Amersfoort

3 belangrijke conclusies

  1. Maarten Staats van Enexis heeft tijdens zijn presentatie een aantal belangrijke zaken uitgelegd over hoe ons huidige elektriciteitsnet is opgebouwd en waar er op dit moment knelpunten beginnen te ontstaan. Een belangrijk thema hierin is netcongestie waar steeds vaker sprake van is in Nederland. Een belangrijk aandachtspunt dat Maarten hierbij aandroeg, is dat in de media netcongestie vaak wordt verward met transportschaarste. Er is nu voornamelijk sprake van transportschaarste, wat op bepaalde momenten netcongestie kan veroorzaken. Dit betekent dat op een bepaald moment met een bepaalde duur (ordegrootte van uren) het net op een bepaalde locatie daadwerkelijk overbelast is. Dus er kan sprake zijn van beide, maar in de media wordt vaak ten onrechte netcongestie genoemd.

  2. Er is een groot verschil tussen netcongestie en onbalans op het elektriciteitsnet! Onbalans betekent een mismatch in vraag en aanbod van energie op het landelijke net; netcongestie betekent een tijdelijk tekort aan capaciteit om energie te transporteren (file). Onbalans is de taak van de landelijke netbeheerder Tennet en de taak voor het oplossen van transportschaarste ligt bij regionale netbeheerders (Enexis, Stedin, Liander, etc.).

  3. Arthur Bennink van Fluctis heeft de aanwezigen laten zien dat er al meer dan voldoende oplossingen op de markt zijn die netcongestie kunnen voorkomen dan wel oplossen. Een voorbeeld dat getoond werd is een slim laadplein met deelauto’s die hun opslag voor bepaalde momenten kunnen inzetten om het net te ontlasten. Het grootste nadeel is dat wet- en regelgeving met bijvoorbeeld andere contractvormen tussen afnemers en netbeheerders traag gaan, maar de verwachting van de deelnemers was dat dit snel gaat veranderen gezien de noodzaak ervan sterk toeneemt.

Wilt u meer weten over netcongestie en hier onderzoek naar laten doen? Neem gerust contact op met Derko Budding of Willem Langerak.

Actueel & kennis