Projecten

Bouwen met een (te) klein elektriciteitsnet

De gemeente Ede zoekt naar de mogelijkheden om een kavel uit te geven zonder vaste netaansluiting.

Foto: Matthew Henry Unsplash
100neutral vangaslos
Onderwerpen
energie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Ede
Sector
gemeenten
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Gemeente Ede

Voor een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in de gemeente Ede ligt nog een onbebouwde kavel die de gemeente hiervoor in de markt wil zetten. Het probleem is dat er op deze locatie sprake is van netcongestie. Hierdoor kan Alliander op deze locatie de komende 3 jaar geen elektriciteit leveren. De zoektocht is dus naar alternatieve oplossingen, waarmee de kavel bebouwd kan worden. Merosch heeft uitgezocht wat de mogelijkheden zijn.

In deze studie hebben we de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt waarmee, gegeven de beperkingen van het elektriciteitsnet, op het kavel toch een bedrijf kan worden gerealiseerd. Dit doen we door een aantal fictieve bedrijfsprofielen op te stellen en te toetsen aan de oplossingsrichting.
Daarbij zijn ook de mogelijkheden van een tijdsgebonden aansluit- en transportovereenkomsten (ATO) meegenomen waarmee er alleen in de nacht stroom wordt afgenomen. Netcongestie is hier immers alleen overdag een probleem. De studie geeft hierbij de gemeente inzicht onder welke voorwaarden een tijdgebonden ATO een oplossing kan bieden voor deze situatie.

Projectenoverzicht