Projecten

Buurtinitiatief aardgasvrij Barsbeek

Gezamenlijk optrekken om te werken aan de energietransitie. Dat is waar Wijkteam Barsbeek, Gemeente Zwartewaterland en Buurkracht in Zwartsluis sinds 2018 mee bezig zijn. Merosch is betrokken als warmtetransitie-adviseur.

Buurtinitiatief aardgasvrij Barsbeek
Buurtinitiatief aardgasvrij Barsbeek
vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Zwartewaterland
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Wijkteam Barsbeek, Buurkracht, Gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel

Gemeente Zwartewaterland heeft de wijk Barsbeek aangewezen als ‘pilotwijk’ om aardgasvrij te worden. In 2019 is door Provincie Overijssel subsidie toegekend. Dit is voor onderzoek naar aardgasvrije warmtevoorzieningen in de wijk. Merosch heeft hiervoor een aardgasvrij plan gemaakt en betrok actief de bewoners bij deze plannen.

In de wijk Barsbeek staan circa 300 woningen. Daarvan zijn zo’n 220 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd in de periode 1999-2003. Ongeveer 50 woningen zijn van het bouwjaar 2012-2016. Daarnaast zijn er rond de 50 woningen met een ouder bouwjaar, die geen onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Welke warmtevoorziening is het meest geschikt?

Als eerste is onderzocht welke warmtevoorziening het meest geschikt is. Hierbij is rekening gehouden met de kenmerken van de woningen en de omgeving.
Als tweede is er per woningtype gekeken naar:

  • het financiële plaatje: investering, besparing en financiering
  • de technische maatregelen
  • de ruimtelijke inpassing

Factsheets

Voor elk type woning (totaal 6) is een factsheet gemaakt met alle informatie. Zie downloads voor deze factsheets. Er is ook een speciale website opgericht voor de bewoners waar alle factsheets zijn te vinden.

Waterstof als alternatief?

Op verzoek van de bewoners is waterstof als alternatief voor aardgas onderzocht, waarbij een mogelijke waterstof-infrastructuur in Barsbeek werd vergeleken met een warmtepomp-infrastructuur op het gebied van organisatie, CO₂-uitstoot en energiekosten.

Bewoners centraal

Tijdens dit proces heeft Merosch actief de inwoners van Barsbeek bij de plannen betrokken. Er zijn presentaties op bewonersavonden gegeven (zie onderstaande video). Op die manier kon gezorgd worden dat het plan aansloot op de bewonerswensen. Plus het belangrijkste: bewoners enthousiasmeren om met hun woning aan de slag te gaan!

Factsheets

Projectenoverzicht