Doel van het ontwerpteam is om te komen tot een gezonde, veilige en comfortabele school en indien mogelijk energieneutraal.

Het uit 1970 stammende Pius X Lyceum (12.500 m2 b.v.o.) in Amsterdam West is de beoogde nieuwe locatie van het Nieuw Comenius Lyceum van Stichting ZAAM. Het gebouw zal rond het najaar van 2017 onderdak gaan bieden aan ca. 1.100 leerlingen. Ambitie van de gemeente Amsterdam en ZAAM is om te komen tot een gezonde school (Frisse Scholen niveau B), waarbij binnen budgettaire kaders maximaal ingezet wordt op de thema’s hergebruik en energieneutraliteit. Kortgezegd: een interessante opgave met de nodige uitdagingen.

Het doel van de werkzaamheden is, om in samenhang met de gebruikers en ontwerppartners, te komen tot een integraal installatie- en bouwfysisch ontwerp waarbij gezondheid, veiligheid en comfort voorop staan. En indien mogelijk, er sprake is van een energieneutraal gebouw. Het ontwerp en de bijbehorende begeleiding van het ontwerpproces is zodanig ingericht dat er niet alleen op papier sprake is van het realiseren van de ambities, maar dat dit middels zorgvuldige kwaliteitsborging ook inderdaad de ervaring zal zijn van de opdrachtgever en de gebruikers. Tot slot moet dit ook aantoonbaar zijn op de (energie)meters. 

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt