Projecten

Onderzoek duurzame warmte-uitwisseling datacentrum

Merosch heeft voor Woonstichting JOOST een verkennend onderzoek gedaan voor duurzame warmte-uitwisseling van, een nog te bouwen, datacentrum voor hun bestaande woningen.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Den Bosch
Sector
woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Woonstichting JOOST, Gemeente Den Bosch, Odi-procesmanagement

In de gemeente Den Bosch wordt een nieuw datacenter van Interconnect op De Brand gebouwd. De restwarmte van het datacenter kan gebruikt worden voor het duurzaam verwarmen van onder andere de wijk Hintham. Woonstichting JOOST heeft enkele woongebouwen in deze wijk en is geïnteresseerd, maar heeft nog veel vragen over het gebruik van die restwarmte (ook in relatie tot alternatieve bronnen en oplossingen). Merosch heeft hiervoor een verkennend onderzoek gedaan.

Verkenning warmte-uitwisseling

Merosch heeft, i.s.m. Odi-projectmanagement, in hoofdlijnen in beeld gebracht wat de consequenties zijn van een eventuele warmte-uitwisseling in vergelijking met alternatieve oplossingen. Op basis van deze verkenning kan JOOST een onderbouwde keuze maken of en, zo ja, onder welke voorwaarden een verdiepend onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van de warmte-uitwisseling zinvol is. Bovendien kan JOOST deze verkenning gebruiken voor een brede discussie over de te kiezen warmtebronnen voor de totale wijk Hintham.

Onderwerpen onderzoek

In het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Analyse huidige situatie
  • Analyse perspectiefvolle warmtevoorzieningen
  • Inzichtelijk maken van technische en ruimtelijke oplossingen
  • Financiële consequenties verschillende warmtevoorzieningen
  • In samenspraak met JOOST worden randvoorwaarden opgesteld voor een alternatieve warmtevoorziening
  • Aan de hand van opgestelde randvoorwaarden wordt bekeken of verdere verdieping van een mogelijk warmte-uitwisseling zinvol is
Projectenoverzicht