Projecten

Merwede: grootste duurzame binnenstedelijke herontwikkeling Nederland

Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
Beeld: marco.broekman & OKRA Architecten
circulair vangaslos
Onderwerpen
circulariteit, energie, gezondheid, intergrale-duurzaamheidsopgave
Diensten
onderzoeken, ontwerpen
Plaats
Utrecht
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
marco.broekman, OKRA Architecten, Goudappel-Coffeng, Stad2, Skonk, Janssen de Jong, Lingotto/3T Vastgoed, BPD, VVE Merwede/Lingott, AM/Synchroon, G&S Vastgoed/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en Greystar, Gemeente Utrecht

De herontwikkeling van Merwede (deelgebied 5 van Merwedekanaalzone) is aangewezen als één van de vier belangrijkste gebiedsontwikkelingen. Met 24 hectare is dit een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen in Nederland. Het is de bedoeling dat er 6.000 woningen worden gebouwd. Plus circa 100.000 m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Grootste warmte-koudeopslag van Nederland

Merosch heeft onderzoek gedaan naar het optimale systeem om duurzaam te verwarmen én koelen. Uit de vergelijking van eerdere energieconcepten, is gekozen voor een collectief warmte-koudeopslagsysteem (wko-systeem). Met dit systeem wordt gebruik gemaakt van grondwater in de ondergrond en water uit het Merwedekanaal in combinatie met warmtepompen. Merwede krijgt zo de grootste warmte-koudeopslag van Nederland.

Integrale afweging: energie, gezondheid en circulariteit

Merosch geeft advies toegespitst op algehele duurzaamheid van het gebied met de focus op energie, gezondheid en circulariteit. Zo is door studies van Merosch inzichtelijk gemaakt hoeveel energie met zonnepanelen op de daken van alle gebouwen kan worden opgewekt. Waarbij nadrukkelijk de afweging wordt gemaakt tussen energieopwekking aan de ene kant en gezondheid en leefbaarheid door groene daken aan de andere kant. Door deze integrale afweging kan tot een bijna energieneutrale stadswijk mét groene daken worden gekomen.

Grondstoffenpaspoort

Daarnaast is een verkenning gedaan naar het toepassen van een grondstoffenpaspoort voor de gehele wijk Merwede. Zodat hergebruik van alle materialen vergemakkelijkt wordt en alle materiaalstromen in kaart worden gebracht. Er wordt gestreefd naar een MPG van 0,75, lager dan de wettelijke norm van 1,0.

Projectenoverzicht