Projecten

Integraal circulair Lorentz Casimir Lyceum

Het Lorentz Casimir Lyceum gaat in het nieuwe schoolgebouw voor maximale integrale duurzaamheid.

Lorentz Casimir Lyceum
Lorentz Casimir Lyceum
circulair vangaslos
Onderwerpen
gezondheid, circulariteit, intergrale-duurzaamheidsopgave, klimaatadaptatie-biodiversiteit, energie
Diensten
onderzoeken, ontwerpen
Plaats
Eindhoven
Sector
scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Dura Vermeer Bouw Zuid, Dura Vermeer Urban Miner, Lorentz Casimir Lyceum, gemeente Eindhoven, RoosRos Architecten, Klimaat Service Holland, Goudstikker en de Vries

In opdracht van de gemeente Eindhoven wordt voor het Lorentz Casimir Lyceum door het bouwteam een maximaal integraal circulair schoolgebouw neergezet. Het Lorentz Casimir Lyceum is een school van 1.200 leerlingen met een havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. Het nieuwe schoolgebouw in Eindhoven wordt ontworpen volgens 'Het Nieuwe Normaal 0.2' van Cirkelstad. Op sommige KPI’s wordt zelfs naar het zeer ambitieuze niveau Excellent gestreefd. Er wordt tevens een gemiddelde GPR-score van minimaal 8,5 als grenswaarde aangehouden.

Circulaire en herbruikbare materialen

Om deze KPI’s te halen wordt in samenwerking met de gemeente, het schoolbestuur en het ontwerpteam onder andere ingezet op hernieuwbare/secundaire materialen, een goede losmaakbaarheidsscore en een flexibel en aanpasbaar ontwerp. In samenwerking met Dura Vermeer Bouw Zuid benaderen wij onder andere circulaire oogstpartijen om het maximale te halen uit herbruikbare materialen uit andere gebouwen. Daarnaast gaat het schoolgebouw minimaal voldoen aan de grenswaarde Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B. Tot slot worden de mogelijkheden onderzocht om het gebouw energieneutraal of zelfs Nul-Op-de-Meter (NOM) te maken.

Klimaatadaptatie

Er wordt ook gezocht naar de optimale waterbergingbalans voor het schoolgebouw en het perceel. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de rekentool klimaatadaptatie van de gemeente Eindhoven. Verschillende maatregelen worden op dit moment onderzocht. Denk dan aan een stuk groen/blauw dak en een het plaatsen van een wadi. Maar ook maatregelen met kleinere bijdrage, zoals een regenton.

  • Blauw-groene daken hebben de bijzondere eigenschap dat ze regenwater kunnen bergen, meer dan 'gewone' groene daken. Onder de groene laag van planten ligt een krattensysteem waarin regenwater wordt opgeslagen. Via een filtervlies en substraat (voedingsbodem) komt het water bij de planten terecht. Bron: Resilio
  • Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte. Bron: klimaatadaptatienederland.nl

Rol Merosch

De rol van Merosch is zorg te dragen dat deze ambities op de juiste wijze terugkomen in het uiteindelijke ontwerp en de realisatie. Dat er een integrale circulaire en duurzame school wordt neergezet, waar de leerlingen goed onderwijs krijgen en het schoolbestuur trots op kan zijn.

Projectenoverzicht