Projecten

Haarlemse VvE's Ripperdaterrein aardgasvrij

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Haarlem
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
gemeente Haarlem, Warmtefonds, Alliander

Het Ripperdaterrein is een bijzondere Haarlemse buurt met gerenoveerde monumentale gebouwen en nieuwbouw. De woningen dateren vanaf 2009 en later. In veel gebouwen zijn de CV-ketels aan vervanging toe. Gemeente Haarlem heeft aan Merosch gevraagd om te onderzoeken op welke manier de VvE-woningen (Vereniging van Eigenaren) op het Ripperdaterrein aardgasvrij kunnen worden. Op die manier worden de woningeigenaren geholpen om meer kennis en inzicht te krijgen in de verandering naar een klimaatneutrale toekomst.

Monumentale status

Merosch kijkt daarbij zowel naar oplossingen op gebiedsniveau (lokaal warmtenet voor het terrein) als gebouwniveau. De monumentale status en het bijbehorende beschermde stadsgezicht zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken welke aardgasvrije manieren van verwarmen op dit moment het meest kansrijk zijn. Samen met de 9 VvE’s worden de aardgasvrije systemen getoetst aan hun eigen pakket van wensen en eisen.

Bewoners enthousiasmeren door webinar enquête en informatiekraam

Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en enthousiasmeren is een enquête verspreid een webinar georganiseerd en stonden medewerkers van de gemeente en Merosch met een informatiekraam op het terrein. Merosch presenteert de resultaten met conclusies en aanbevelingen na afronding van het onderzoek per VvE. Elke VvE beslist daarna zelf wat ze met het advies doen.

Projectenoverzicht