Projecten

Haalbaarheidsstudies warmtetransitie verkenningsbuurten Wijdemeren

Merosch onderzoekt alternatieven voor aardgas voor 4 buurten in Wijdemeren.

vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Wijdemeren
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, energiecoöperatie Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft in haar Transitievisie Warmte 4 ‘verkenningsbuurten’ aangewezen: 1. Ankeveen-kern, 2. Kortenhoef-Noord, 3. Loosdrecht-Noord en 4. Blijkpolder Nederhorst den Berg. Dit zijn bestaande buurten waarin de mogelijkheden van de warmtetransitie concreet worden verkend en voorbereid. Onder begeleiding van energiecoöperatie Wijdemeren. Samen met de gemeente heeft energiecoöperatie Wijdemeren Merosch gevraagd voor het uitvoeren van 4 haalbaarheidsstudies (één per buurt). Hierin worden diverse aardgasvrije warmteoplossingen uitgewerkt en met elkaar vergeleken.

Haalbaarheidsstudies: techniek, ruimtegebruik en financiën

In de haalbaarheidsstudies kijkt Merosch zowel naar individuele (warmtepompen) als collectieve oplossingen (buurtwarmtenet). Verder worden ook diverse warmtebronnen met elkaar vergeleken, zoals bodemenergie (WKO en bodemlussen), aquathermie (TEO en TEA) en buitenlucht.

Het doel van het onderzoek is om voor elke buurt de meest kansrijke warmteoplossingen uit te werken op gebied van techniek, ruimtegebruik en financiën. Op basis van dit onderzoek kan de energiecoöperatie Wijdemeren samen met de gemeente Wijdemeren een onderbouwd besluit nemen.

Factsheets en bewonersavonden

Naast een rapport per buurt, maakt Merosch factsheets met daarop de belangrijkste resultaten per buurt. Ook worden 4 bewonersavonden georganiseerd waarop Merosch de resultaten presenteert en in gesprek gaat met de bewoners.

Projectenoverzicht