Projecten

Gezonde schoolgebouwen

Al meer dan 120 scholen zijn de afgelopen jaren door Merosch gezonder gemaakt.

Onderwerpen
gezondheid, strategisch-vastgoedbeheer
Diensten
ontwerpen, meten-monitoren
Plaats
Amsterdam
Sector
scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Gemeente Amsterdam, Project Management Bureau Amsterdam, 20 schoolbesturen, Verschillende aannemers

Vanuit het belang van onze kinderen is het logisch dat we zorg dragen voor een gezonde leeromgeving. Vanuit de wetenschap blijkt ook dat dit leidt tot betere leerprestaties. Voor de gemeente Amsterdam was dit de aanleiding om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Inmiddels zijn al ruim 120 schoolgebouwen aangepakt. Merosch is adviseur van de gemeente voor het onderzoek, het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van de scholen voor het project.

Geen hoge jaarlasten

Er worden gezonde schoolgebouwen gerealiseerd zonder dat dit leidt tot hogere jaarlasten of CO2-uitstoot.

GEZONDHEID EN VERDUURZAMING GAAN HAND IN HAND

Complexe eenvoud

Op zichzelf is het toevoegen en/of verbeteren van de ventilatievoorzieningen in technische zin geen complexe opgave. Toch zijn er de nodige uitdagingen:

  1. Budgettaire kader
  2. De eisen van Welstand
  3. De mogelijke aanwezigheid van asbest
  4. Beschikbare ruimte binnen de school (met name bij gebouwen uit periode na 1970)
  5. Een afweging die vaak naar voren komt, is een centraal systeem voor meerdere lokalen of per lokaal een decentraal systeem. Beide oplossingen hebben hun specifieke voor- en nadelen. Een centraal systeem in bestaande bouw is relatief duur in aanschaf. Een decentraal systeem is relatief duur in onderhoud.

Er zijn dus voldoende ingredi├źnten aanwezig om te spreken van een uitdagende klus.

Communicatie met een hoofdletter C

Er zijn veel partijen met verschillende achtergronden en belangen. Een project per schoolgebouw dat in een relatief korte periode loopt. Het spreekt voor zich dat een zorgvuldige communicatie op het juiste niveau en op het goede moment met de juiste persoon essentieel is.

Innoveren en optimaliseren

Aan de levering van ventilatiesystemen zit een onderhoudscontract van 10 jaar vast. De afgelopen jaren zijn verschillende systemen nieuw toegepast. Om de kwaliteit te borgen, worden de projecten gemonitord. Op die manier kunnen we blijven controleren of de aanpassingen ook daadwerkelijk leiden tot een gezond en beter binnenklimaat.

Download

Projectenoverzicht