Projecten

Warmtetransitie Golfpark & Lommerrijk

Merosch heeft onderzoek gedaan naar aardgasvrije warmtevoorzieningen in 2 wijken in Lelystad: Golfpark en Lommerrijk.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Lelystad
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Lelystad, Buurkracht

Aardgasvrij wonen in 2030

De wijken Lommerrijk en Golfpark liggen aan de noordzijde van Lelystad. In totaal gaat het om 128 woningen. In de 2 wijken is het Energietransitieteam, in samenwerking met Buurkracht, bezig met het mobiliseren en informeren van de inwoners om stappen te zetten in de energietransitie. Het team heeft aardgasvrij wonen in 2030 als doel gesteld. De bewoners wordt komende jaren handelingsperspectief geboden, zodat ze stappen kunnen zetten voor het aardgasvrij maken van hun huis.

Onderzoek naar geschikte aardgasvrije warmtevoorziening

Merosch heeft geadviseerd over de meest geschikte aardgasvrije warmtevoorziening, waarbij rekening is gehouden met de kenmerken van de wijken en de omgeving.

Bewonersavond

Adviseur Runa Lentz heeft vanuit Merosch de conclusies van het onderzoek op een bewonersavond gepresenteerd.

Conclusies

  • Er zijn meerdere bestaande warmtenetten in Lelystad, maar deze liggen op enige afstand en er zijn geen plannen om die naar deze wijken uit te breiden.
  • Het realiseren van een lokaal warmtenet in Golfpark en Lommerrijk ligt niet voor de hand, omdat er geen sprake is van een hoge bouwdichtheid, een hoge warmtevraag of de aanwezigheid van woningcorporaties.
  • Uit de analyse blijkt dat een all-electric-infrastructuur met warmtepompen het beste past bij de wijkeigenschappen.
  • Dit heeft impact op de manier waarop de woningen verwarmd worden en vraagt ook aandacht voor de manier waarop de woningen geventileerd worden.
Projectenoverzicht