Projecten

Energiepositief en next level Smart Future Grid

De hoge ambitie “Energiepositief” is in de energievisie van Merosch vertaald naar een wijk met energieleverende ‘Nul-Op-de-Meter’ (NOM) woningen.

SVP Architectuur en Stedenbouw
vangaslos 100plus
Onderwerpen
energie, intergrale-duurzaamheidsopgave, outsourcing
Diensten
onderzoeken
Plaats
Crailo
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Crailo, SVP Architectuur en Stedenbouw, OKRA, gemeente Hilversum, gemeente Laren, gemeente Gooise Meren

Op het voormalig kazerneterrein van Crailo wordt gewerkt aan de wijk van de toekomst. Hier worden 590 woningen en circa 50.000 m2 bedrijventerrein op zo’n manier ingericht dat een volledig energiepositief gebied ontstaat. Dat alleen is niet genoeg. Daarom worden er slimme laadpalen, energieopslag en slimme warmtepompen toegepast.

Merosch werkt al vanaf het begin aan dit ambitieuze project, samen met opdrachtgever GEM Crailo B.V. GEM Crailo, met als drie aandeelhouders de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren,is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het voormalig kazerneterrein van Crailo en focust zich op het inrichten van een maximaal duurzaam gebied. Merosch begeleidt dit proces al vanaf 2017, waarbij gestart is met een ambitiedocument en een energievisie. Bijna 5 jaar later is Merosch nog steeds bij het project betrokken en is recent een projectplan geschreven om te komen tot realisatie van het energieconcept van de toekomst, genaamd het Future Grid Crailo.

Gebouwen maximaal voorzien van zonnepanelen

Binnen het Future Grid Crailo worden de gebouwen maximaal voorzien van zonnepanelen, zodat het grootste deel van de ambitie energiepositief behaald wordt. Maar, met alleen het benutten van de gebouwdaken zijn de gebouwen energieneutraal, maar is de benodigde elektriciteit voor het elektrische vervoer nog niet voorzien. Daarom zijn in het openbaar gebied een vijftal locaties geselecteerd waar extra zonnepanelen geplaatst worden, te weten: drie buurthubs, het entreegebouw en op pergola’s. Hiermee is de ambitie energiepositief geborgd.

Crailo bespaart 3.200 ton CO2-uitstoot per jaar

Het resultaat van een energiepositief is een CO2-neutraal Buurtschap Crailo. Dat gaat dus aanzienlijk verder dan de huidige bouwregelgeving waar nieuwe gebouwen meestal nog niet energieneutraal zijn. Ten opzichte van zo’n wijk bespaart Crailo dus circa 3.200 ton CO2-uitstoot per jaar dat gelijk staat aan de CO2-opname van circa 60 voetbalvelden aan Nederlands bos. Dit betekent wel dat we in de zomer nog steeds te maken hebben met een overproductie aan elektriciteit en blijft Crailo in de winter afhankelijk van het elektriciteitsnet. De vraag die dan overblijft, is: hoe doen we het zo slim, duurzaam en toekomstgericht mogelijk?

In Crailo doen we het slim

Als gevolg van de hoge inzet van zonnepanelen en laadpalen ontstaan er nu al op verschillende plaatsen in Nederland problemen in het elektriciteitsnet en deze nemen toe als hier niet op geanticipeerd wordt. Buurtschap Crailo wordt zodanig ingericht dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gedachte is dat door de inzet van batterijen en slimme apparaten de pieken uit het net gehaald worden, zie bovenstaande figuur.

Samen met opdrachtgever gaan we uitdaging aan

Merosch onderscheidt zich in dit project door samen met de opdrachtgever de uitdaging aan te gaan. Innovatie als het Future Grid Crailo vraagt om een andere aanpak en organisatie. Een voorbeeld hiervan is het selecteren van een extra marktpartij die het energieconcept voor een hele wijk uitwerkt. Merosch biedt ondersteuning bij de aanbesteding voor het selecteren van de meest geschikte marktpartij die het Future Grid Crailo verder kan uitwerken en uiteindelijk ook realiseren. Dit doen we om samen de nieuwe standaard te ontwikkelen voor nieuwbouwwijken op die manier klaar te zijn voor de toekomst!

De Gem Crailo is een samenwerkingsverband van de 3 gemeenten: Laren, Hilversum en Gooise Meren. Het voormalig kazerneterrein ligt op het grondgebied van de 3 gemeenten.

Projectenoverzicht