Projecten

Circulair Cityplot Buiksloterham

Voor de Cityplot in Buiksloterham is de ambitie om het complete gebied te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie.

Beeld: STUDIONINEDOTS | Delva Landscape Architects
circulair vangaslos 100neutral
Onderwerpen
circulariteit, energie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam
Sector
projectontwikkelaars
Omvang
gebied
Betrokken partijen
De Alliantie, STUDIONINEDOTS, DELVA Landscape Architects, Decisio, Hs-integralist, Witteveen+Bos

Het gebied Buiksloterham wordt ontwikkeld volgens de principes van de Circulaire stad. Dit is vastgelegd in het visiedocument “Circulair Buiksloterham”. Woningcorporatie De Alliantie is ontwikkelaar van dit gebied. In dit gebied worden circa 550 woningen en ruim 5000 m² aan werkunits en horeca gerealiseerd. In dat kader is door De Alliantie aan Merosch gevraagd de ambities van een Circulair Buiksloterham zo concreet mogelijk te vertalen voor de wijk Cityplot.

Uniek project

Er is inzichtelijke gemaakt welke duurzame maatregelen voor de onderdelen Energie, Water, Mobiliteit en Materialen nodig zijn. Vervolgens is uitgerekend wat hiervan de ruimtelijke, organisatorische en financiële haalbaarheid is. Zo’n integrale benadering van het onderwerp duurzaamheid is uniek. Deze onderdelen worden tot nu toe vaak afzonderlijk van elkaar benaderd. Hierdoor kan de wijk in álle onderdelen zo duurzaam mogelijk worden gebouwd.

4 partijen

Bij de invulling van de verschillende onderdelen zijn een viertal partijen betrokken.

  • Merosch heeft invulling gegeven aan het onderdeel Energie
  • Witteveen+Bos heeft dit gedaan voor het onderdeel Water
  • De onderdelen Mobiliteit en Materialen zijn ingevuld door Decisio en de HS-integralist

Advies leidt tot maatregelen Cityplot

Vanuit het rapport dat Merosch met eerder genoemde partijen heeft geschreven, worden verschillende maatregelen overgenomen of verder onderzocht op toekomstige toepasbaarheid.

Projectenoverzicht