In opdracht van Synchroon voerde Merosch een pre-assessment voor een BREEAM-NL kwalificatie uit.

Projectontwikkelaar Synchroon is momenteel bezig om de voormalige Centrale Werkplaats Utrecht van de NS (Wisselspoor) te transformeren naar een duurzaam woon-werkgebied. De gemeente Utrecht heeft hierbij besloten om de duurzaamheidsprestatie van het gebied vast te stellen met de BREEAM methodologie, waarbij het de ambitie is om de kwalificatie ‘Excellent’ te behalen. In dat kader heeft Synchroon aan Merosch gevraagd om een pre-assessment uit te voeren om te kijken welke BREEAM kwalificatie met de huidige plannen wordt behaald.

Pre-assessment

Uit de pre-assessment is gebleken dat met de huidige plannen al hoog wordt gescoord, maar dat er nog wel aanvullende maatregelen benodigd zijn om te komen tot de kwalificatie ‘Excellent’. De consequenties van deze aanvullende maatregelen lijken realiseerbaar, waardoor Synchroon voornemens is om deze maatregelen mee te nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Bron afbeeldingen: STUDIONINEDOTS | Delva Landscape Architects | Synchroon

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt