Een duurzaam project vraagt om onderbouwde investeringsbeslissingen. Op basis van ambities en uitgangspunten onderzoeken wij daarom de technische en economische consequenties van verschillende maatregelen en concepten.

In ons onderzoek geven wij doorgaans een gedetailleerde beschrijving van verschillende energiebesparende maatregelen en concepten. We werken een aantal opties met oplopende duurzaamheidambities uit. Voor elk van deze opties kijken we naar de mogelijkheden voor integrale afstemming van de maatregelen met de gebouwen en processen. Ook leveren we per maatregel een energieberekening en maken we een financiële analyse. Hierin besteden we aandacht aan:

  • investeringskosten en exploitatiekosten;
  • invloed van toekomstige energieprijzen/energieprijsscenario’s;
  • mogelijkheden en kansen van subsidies en fiscale regelingen;
  • voor- en nadelen van het uitbesteden van de energievoorzieningen en de verschillende vormen hiervan;
  • terugverdientijden, netto contante waarde, cashflow berekeningen;
  • risicoanalyse.

We sluiten ons rapport af met aanbevelingen en een stappenplan voor het vervolg. De opdrachtgever heeft dan zowel de technische als de economische gevolgen van zijn plannen in handen, en kan op basis daarvan zijn besluit onderbouwen.

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945