Wij werken graag mee aan de realisatie van ambitieuze ideeŽn. Maar het moet wel haalbaar zijn. Bij plannen voor nieuwbouw of renovatie kijken we daarom welke energieambities realistisch zijn. Zowel op technisch/economisch als op bestuurlijk/politiek vlak.

Op bestuurlijk niveau is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. We starten doorgaans met een inventarisatie van belangen, randvoorwaarden en visie van alle relevante betrokken partijen. Hierna brengen we de consequenties van de verschillende ambitieniveaus in beeld en geven we aan wat de marsroute is om deze ambities te realiseren. Wat die ambities precies zijn, dat kan verschillen. Van bijvoorbeeld energieneutraal (EPC=0) of Nul-op-de-Meter tot zelfs energieleverend of met een hoge BREEAM- of GPR-score. Het eindresultaat is echter altijd een goed onderbouwd beslisdocument op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden over gedragen en realistische ambities.

 "Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.