Actueel & kennis

Stagiair Roshni onderzocht de tegenstrijdigheid tussen BENG en MPG

blog 26 oktober 2023 Roshni Stal

'Tijdens mijn stageperiode heb ik me gefocust op het vinden van duurzame oplossingen voor materialen en installaties voor woningbouw, met speciale aandacht voor de tegenstrijdigheid tussen de huidige rekenmethodieken voor energieprestatie (BENG) en de milieubelasting (MPG). Het hoofddoel: duurzame materialen en installatieconcepten identificeren die gunstig zijn voor zowel de energieprestatie als de milieubelasting voor passieve woningen.'

5 verschillende ontwerpvarianten

Om dit te onderzoeken zijn er aan de hand van een programma van eisen en opgestelde criteria vijf verschillende ontwerpvarianten gecreëerd, met kleine verschillen ten opzichte van elkaar en de referentiewoning. Hierbij is gevarieerd in de constructie, de thermische schil en de installaties voor ruimteverwarming en koeling. Daarna zijn deze varianten doorgerekend en vergeleken met behulp van diverse rekenmethodieken, de BENG, de MPG, de integrale CO2-uitstootberekening en de PHPP.

De meest gunstige variant

Uit de vergelijking van de resultaten kwam een meest gunstige variant naar voren. Deze variant omvat een houtskeletbouwconstructie, een zuidwestelijke achtergevel oriëntatie, een luchtwarmtepomp voor warmteopwekking, luchtverwarming als warmteafgiftesysteem, zomernachtventilatie en HR++-beglazing met zonwerende coating voor koeling. Verder werd een ventilatiesysteem D met WTW toegepast, samen met een thermische schil met een Rc-waarde van 10 m2.K/W en een luchtdichtheid van 0,15 dm2/s.m2.

Meest gunstige variant
Afbeelding Roshni Stal

Diverse rekenmethodieken

Op basis van deze gunstige variant is vervolgens gekeken naar een verdere optimalisatie, waarbij meer aspecten zijn gevarieerd, waaronder de Rc-waarde, overstekken, oriëntatie en materialen. Uit de resultaten van de diverse rekenmethodieken bleek dat deze optimalisatie gunstiger was dan de andere varianten.

De geoptimaliseerde variant omvatte een houtskeletbouwconstructie, een zuidelijke georiënteerde achtergevel, een luchtwarmtepomp voor warmteopwekking, luchtverwarming als warmteafgiftesysteem, zomernachtventilatie voor koeling, HR+++-beglazing zonder zonwerende coating, een overstek boven de schuifpui op de achtergevel, ventilatiesysteem D met WTW, een kanaalplaatvloer op de begane grond, een Rc-waarde van 7,5 voor de begane grondvloer, en een Rc-waarde van 8 m2.K/W voor de gevels en het dak, met houtvezelisolatie als isolatiemateriaal.

Meest gunstige variant
Afbeelding Roshni Stal

Aanbevelingen

Dit onderzoek benadrukt de aanbeveling om rijtjeswoningen passief te bouwen, daarnaast wordt ook aanbevolen om de materialen en installaties zoals gespecificeerd in de optimalisatie toe te passen bij het ontwerpen van passieve rijtjeswoningen, vanwege de aanzienlijke voordelen op het gebied van energieprestatie en milieubelasting.

Actueel & kennis