Actueel & kennis

Merosch ondertekent Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet

Nieuws 07 september 2022 Gideon - building transition tribes en DGBC

Op 5 september lanceerden Gideon – building transition tribes en DGBC gezamenlijk een nieuw Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet. Het doel van dit Manifest is om het milieuprestatiestelsel structureel te verbeteren en te komen tot een ‘carbon budget’, een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen. Ook Merosch ondertekende dit Manifest, omdat we volledig achter de oproep staan.

In het nieuwe Manifest roepen we op tot 3 zaken:

  1. Het introduceren van een ‘MPG-2’, die zich richt op de milieu-impact in de productie- en bouwfase.
  2. Het verbeteren van het Milieuprestatiestelsel, waarbij we de zestien aandachtspunten uit onze Gideon-publicatie van mei dit jaar nogmaals onder de aandacht brengen.
  3. Het bepalen van een carbon budget voor de bouwsector, om een grens te stellen aan de totale CO2-uitstoot van de sector en zo effectiever te sturen op verduurzaming.

Lees de uitgebreide tekst van het Manifest. Ook kunt u het Manifest zelf nog ondertekenen.

Actueel & kennis