Actueel & kennis

De CO2 voetafdruk van Merosch

blog 19 september 2023 Sven 't Hart

Bij alles wat wij doen stoten we CO2 uit. Zowel in onze privé- als werkomgeving leveren al onze activiteiten CO2-uitstoot op. Maar welke activiteiten en acties leveren nu veel of weinig uitstoot op en hoeveel is deze uitstoot nu precies? Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik het antwoord op deze vragen gaan onderzoeken voor de bedrijfsvoering van Merosch. In deze blog vertel ik wat mijn bevindingen zijn.

CO2-voetafdruk per medewerker (fulltime): 1,95 ton CO2

Om de dienstverlening van Merosch draaiende te houden, zijn logischerwijs verschillende voorzieningen aanwezig en hebben mensen verschillende producten nodig. Alle diensten, producten en andere ‘uitstoters’ welke ondersteunend zijn aan de dienstverlening heb ik tijdens mijn afstudeeronderzoek bestudeerd en de uitstoot van deze onderwerpen heb ik in beeld gebracht. De totale uitstoot van de 6 factoren gedurende 2022 die in beeld gebracht zijn, bedraagt 44,35 ton CO2. Deze uitstoot komt neer op een CO2-voetafdruk van 1,95 ton CO2 per full time medewerker.

Het overgrote gedeelte hiervan, zo’n 70%, is afkomstig vanuit het verkeer met verbrandingsmotoren. Daarnaast speelt de inkoop van IT-producten een grote rol en staat de uitstoot verbonden aan de consumpties van eten en drinken op plaats drie.

Merosch doet het beter dan het landelijk gemiddelde

Een uitstoot van 1,95 ton CO2 per full time medewerker is beter dan het gemiddelde in Nederland, wat tussen de 3 en 4 ton CO2 ligt bij organisaties in de zakelijke dienstverlening (zoals adviesbureaus). Toch is het zaak de interne dienstverlening verder te verduurzamen: Het moet én kan beter.

Daarom heb ik aan de hand van de Science Based Targets een strategisch pad opgesteld waarin de benodigde CO2-reductie van de bedrijfsvoering vastgelegd is om net-zero te bereiken in 2050. De eerste mijlpaal welke hiervoor bereikt moet worden is een vermindering van 42% in 2030 (ten opzichte van 2022).

1 kilometer reizen per auto net zoveel uitstoot als 65 kilometer per trein

Zoals eerder omschreven, is verreweg de meeste uitstoot afkomstig vanuit het reizen met auto’s. Om een beeld te schetsen van de verhouding tussen reizen met de auto en trein, de uitstoot van 1 kilometer reizen met een auto met verbrandingsmotor staat gelijk aan 65(!) kilometer reizen met de trein. Daarmee is het motiveren van medewerkers om de auto te laten staan het onderwerp waar de grootste slag te halen valt.
Hoe verduurzaam ik de bedrijfsvoering?

Verduurzamen bedrijfsvoering: waar beginnen?

Wilt u ook aan de slag met het verduurzamen van uw bedrijfsvoering? Begin dan met het vaststellen van de belangrijkste factoren, waar ligt de meeste impact? Vervolgens is het belangrijk deze impact in beeld te brengen. Meten is weten, en wanneer iets gemeten is kan er vervolgens op gestuurd worden. Stel vast wat de ambities zijn op gebied van duurzaamheid en kijk hoe de huidige situatie zich verhoudt tot deze ambities. Wanneer duidelijk is waar de organisatie op dit moment staat en waar de organisatie heen wilt is het belangrijk een tijdspad te maken en initiatieven te introduceren om dit tijdspad te bewandelen.

Het verduurzamen van de organisatie heeft niet enkel betrekking op de CO2-voetafdruk, maar kan zich ook richten op andere thema’s binnen milieu, mens en maatschappij!

Het in beeld brengen van de CO2-voetafdruk is de eerste stap geweest binnen het duurzaamheidsplan van Merosch en minimaliseren van de CO2-voetafdruk. Door met een vast team te sturen op de prestaties, deze te monitoren en evalueren blijft het verduurzamen van de bedrijfsvoering actueel en relevant, wat cruciaal is voor het realiseren van de doelstelling.

Actueel & kennis