Merosch heeft het installatietechnisch ontwerp uitgewerkt en de uitvoering volledig begeleid.

Het gebouw is 50% onder het vigerende bouwbesluit (half energieneutraal) door het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals; extra isolatie, drievoudigglas, verticale bodemwarmtewisselaars met warmtepomp en gebalanceerde ventilatie met WTW. De benodigde meerinvestering wordt renteloos geleend bij de gemeente. Daarnaast is het gebouw PV-ready en wordt er op dit moment gekeken naar outsourcing mogelijkheden voor het realiseren van het PV-systeem. Als het PV-systeem wordt gerealiseerd zal het gebouw richting de energieneutraal gaan. Het project is zeer succesvol afgerond. 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.