Merosch heeft het installatietechnisch ontwerp uitgewerkt en de uitvoering volledig begeleid.

Het gebouw is 50% onder het vigerende bouwbesluit (half energieneutraal) door het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals; extra isolatie, drievoudigglas, verticale bodemwarmtewisselaars met warmtepomp en gebalanceerde ventilatie met WTW. De benodigde meerinvestering wordt renteloos geleend bij de gemeente. Daarnaast is het gebouw PV-ready en wordt er op dit moment gekeken naar outsourcing mogelijkheden voor het realiseren van het PV-systeem. Als het PV-systeem wordt gerealiseerd zal het gebouw richting de energieneutraal gaan. Het project is zeer succesvol afgerond. 

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955