Garanties over energieprestaties minimaliseren de risico's.

Woonstichting ’thuis (voorheen Domein Wonen en Aert Swaens) in Eindhoven ziet het als haar kerntaak om de woonlasten van haar huurders betaalbaar te houden. Daarom zet ’thuis bij nieuwbouwprojecten in op het zo energiezuinig mogelijk realiseren ervan. Daarin staan de huurders centraal. De bewoners worden direct vanaf het begin intensief betrokken bij de plannen, waardoor ook een breed draagvlak voor de plannen ontstaat.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832