Maandag 19, dinsdag 20 en donderdag 22 september 2016 vonden de eerste Merosch Open Source bijeenkomsten plaats. Lees het verslag.

Op maandag 19, dinsdag 20 en donderdag 22 september vonden de eerste Merosch Open Source bijeenkomsten plaats. Het thema was dit keer: ‘De regie voor energieleverende wijken’. Het waren inspirerende goed gevulde dagen. Er is veel gediscussieerd en er kunnen weer stappen vooruit gezet worden in het realiseren van duurzame woongebieden. Het unieke aan Merosch Open Source is, dat naar aanleiding van de aanmeldingen een programma is samengesteld waardoor ook externe partijen hun kennis konden delen. Een overzicht van wie er spraken en een korte conclusie.

Tijdens elke Merosch Open Source deelde Robbert van Rijswijk (Merosch) zijn kennis over de trends & ontwikkeling rondom de energieneutrale gebouwde omgeving. Een aantal onderwerpen die aan bod kwamen: beleid, de energieprijsstijging, de energie-infrastructuren, de energieconcepten, de implementatie van duurzaamheidsambities.

Op maandag 19 september werd de casus RijswijkBuiten toegelicht door Ronald Schilt (Merosch). Max Visser van Max-projects & Teams hield een kennisdeling over de Wijkbatterij (een nieuwe initiatief van stichting de COOBRRAA zie download aan rechterkant voor meer informatie). Daarnaast deelde Evelien ten Cate van de gemeente Gouda haar casus over het ontwikkelen van een nieuwe duurzame wijk in Gouda. De duurzame ambities voor deze wijk zijn hoog, maar toch zijn er verschillende punten waar zij tegen aanliep. Er werd met haar meegedacht hoe dit op te lossen en wat de mogelijkheden zijn.

De tweede dag, dinsdag 20 september, hield Kees van Daalen van Enexis een presentatie over de visie en de rol van netwerkbedrijven bij de energietransitie. Carl-Peter Goosen van Bouwnext deelde zijn kennis over de aandachtspunten en knelpunten van energieneutrale wijken. Tot slot hield Henk Slijp van HSlijp advies een presentatie over het regelen van collectieve energieopwekking en opslag aan VvE.

Donderdag 22 september hield Jeroen Roos van Infinitus een toelichting op zijn ervaring en visie ten aanzien van de rol van biogas en warmtenetten. Jochem Garthoff van Alliander gaf een toelichting op de ervaring op het gebied van energiebesparing on demand respons pilots met huishoudens. Koen Wagemakers van Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling lichtte de realisatie van een Collectief WKO-systeem in Blaricummermeent toe.

Korte conclusie
Wat vooral naar voren kwam, is dat gemeenten graag duurzame wijken willen ontwikkelen, maar dat de wet- en regelgeving in Nederland dat erg lastig maakt. Lees de blog over dit onderwerp. Het waren in ieder geval inspirerende en goed bezochte dagen.

Merosch Open Source in januari 2017
In januari houden we weer een Merosch Open Source. Dit keer in samenwerking met Green Deal Scholen het thema is dan: 'Verduurzamen bestaande scholen, de kansen en knelpunten'.

Benieuwd naar de PowerPointpresentatie van een bepaalde dag? Stuur een mail welke presentatie u wilt ontvangen, dan sturen we PowerPointpresentatie naar u op.

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt