Begin juli waren twee sessies over de leerpunten en perspectieven van LT-netten. Lees het verslag.

Op maandag 2 juli en woensdag 4 juli hebben twee goed gevulde middagen plaatsgevonden over de leerpunten en perspectieven van LT-netten. Er is gestart met een korte introductie van LT-warmtenetten, waarin o.a. is ingegaan op het huidige beleidskader, de voor- en nadelen, het verschil met HT-warmtenetten en mogelijke toepassingen. Vervolgens zijn praktijkervaringen uitgewisseld over het eerste LT-warmtenet van Europa; het Smart Climate Grid in Roosendaal. Ook zijn twee korte pitches gegeven, één over de boosterwarmtepomp en één pitch over een innovatief tapwatersysteem voor LT-netten. De overige tijd is ingevuld door de deelnemers die zelf kennis hebben en die graag wilden delen. In dit verslag leest u de belangrijkste punten van beide middagen. Beide PowerPoint presentaties van de middagen zijn te downloaden op deze pagina.

Maandag 2 juli

Tijdens deze middag spraken Robbert van Rijswijk van Merosch, Dick Maaskant van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER), Bart van Oosten van Merosch/DER, Roelof Vallinga van Nathan, Lianda Sjerps-Koomen van TKI Urban Energy en Martijn Clarijs van TNO.

Tijdens de maandagmiddag ging het met name over de techniek. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een HoogTemperatuur-net (HT-net) en een LaagTemperatuur-net (LT-net)?

Het verschil tussen HT-netten en LT-netten

 • Een HT-net (vanaf 70 °C) is in zijn algemeenheid aanzienlijk minder duurzaam dan een LT-net (40 °C). Dit komt doordat huidige HT-netten nog voor een groot gedeelte worden gevoed door (fossiele) warmtebronnen zoals kolen-/gascentrales of afvalverwerkingsbedrijven en het aantal mogelijke duurzame warmtebronnen zeer beperkt is (bijvoorbeeld diepe geothermie).
 • Het aantal mogelijke duurzame warmtebronnen voor een LT-net is daarentegen aanzienlijk groter (bodemenergie, energie uit grondwater, pure restwarmte, ondiepe geothermie, etc.). Bovendien zijn de warmteverliezen bij een LT-net significant lager dan bij een HT-net.
 • Het ontwerp van een LT-net vraagt een fundamenteel andere benadering dan het ontwerp van een HT-net.
 • Dit is o.a. het gevolg doordat een LT-net vaak lokaal is (decentrale warmtebron), grotere leidingdiameters heeft en relatief veel gevoeliger is voor warmteverliezen en constante aanvoer- en retourtemperaturen.
 • LT-netten vragen om die reden om andere technieken en is meer ICT-gedreven dan HT-netten.

Woensdag 4 juli

Op woensdag spraken Robbert van Rijswijk van Merosch, Bart van Oosten van Merosch/DER, Martijn Bos van Itho Daalderop, Els van der Roest van KWR, Stijn Veeger van Ecovat.

Op de woensdagmiddag waren meer gemeenten vertegenwoordigd en waren de vragen meer gericht op het organisatorische en de financiële aspecten van LT-netten. Hoe pak je zoiets organisatorisch aan?

Organisatorische aanpak

 1. Begin met een inventarisatie van welke duurzame bronnen er in de buurt (technisch) mogelijk zijn en vooral ook wat niet kan.
 2. Bekijk de potentie van een LT-net in termen van aantal woningen, type woningen, nieuwbouw versus bestaande bouw, bouwdichtheid en fasering, etc.
 3. Stel een uitgebreide en goed onderbouwde business case op;
 4. Bekijk hoe het project gefinancierd kan gaan worden;
 5. Een belangrijke aandachtspunt is dat de gemeente een zeer belangrijke rol heeft in het succesvol kunnen realiseren van een LT-net, zowel als aanjager, facilitator (bijv. opstellen warmteplan) en op financieel vlak (financiering, subsidies, etc.).
 6. En tot slot: realiseer u dat een LT-net echt wat anders is dan een HT-net; verschil in ontwerp, nauwkeuriger en meer ICT gedreven.

Innovatieve projecten

Als laatste willen wij graag meegeven dat er momenteel verschillende onderzoeken en veel innovatieve projecten zijn waarbij nieuwe technieken worden onderzocht en succesvol worden toegepast. Zoals bij TNO, TKI, KWR en Ecovat, Itho Daalderop, Nathan en uiteraard in Roosendaal (zie de PowerPoint presentaties voor meer info).

Merosch Kenniscafé: Smart Climate Grid, Roosendaal

Door grote belangstelling is besloten om een Merosch Kenniscafé te doen over het project in Roosendaal. Op vrijdag 14 december, klik hier voor meer info en inschrijven

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@merosch.nl
of 0172 -65 12 64.

 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.