Maandag 15 april 2019 was een Merosch Open Source over ‘Architectuur en de energieleverende omgeving’.

Maandag 15 april 2019 was een Merosch Open Source over ‘Architectuur en de energieleverende omgeving’. Staan we aan de vooravond van een nieuwe vorm van architectuur? Een goed gevulde zaal met veel mooie discussies maakte deze middag zeer geslaagd. In dit verslag leest u de 4 belangrijkste conclusies en een kort verslag per spreker. 

Belangrijkste conclusies
‘Architectuur en de energieleverende omgeving’:

  1. De samenwerkingen tussen architecten en installatieadviseurs wordt nog belangrijker. De vakgebieden gaan door de energieleverende gevels meer door elkaar heen lopen.
  2. De ontwikkelingen zijn op gang, maar er moet nog veel gebeuren. Met name om de ontwerpvrijheid van architecten te vergroten. Momenteel zijn er bij energieleverende gevels vaak nog maar beperkte keuzes. Terwijl een architect bij niet energieleverende gevels soms tot wel 1000 keuzes heeft.
  3. Er moet aandacht uitgaan naar een goede vergelijking van energieopwekkende gevels tegenover niet energie-opwekkende gevels om zo de meerwaarde te kunnen bepalen. De vergelijking is lastig te maken in verband met de grote diversiteit en daarmee verschil in kosten van niet-energieleverende gevels.
  4. Ook moet er aandacht komen voor de hergebruik van PV-panelen en de circulariteit. Hoe kan aan het einde van de levensduur van een PV-paneel of gevel het materiaal weer hergebruikt worden?

 

Solliance – de nieuwste PV ontwikkelingen

Peter Toonssen (Solliance) startte de middag met een presentatie over de laatste ontwikkelingen rondom zonnepanelen.

Een belangrijk product waar Solliance aan werkt, is het ontwikkelen van dunne filmpanelen. Deze PV-panelen zitten op een rol en kunnen op elke plek doorgeknipt worden. Op deze manier kan het goed gecombineerd worden met bouwproducten. Solliance werkt eraan om halffabricaten te ontwikkelen, zodat ze de samenwerking met fabrikanten van bouwproducten aan kunnen gaan om er één product van te maken. Zo dichten ze het gat tussen traditionele PV-panelen en losse bouwproducten.

Er is nog wel veel marktwerking nodig om het commercieel aantrekkelijk te maken. Er moet meer aanbod komen vanuit de markt om de prijs om laag te krijgen. Nu is het nog vooral een nichemarkt.

 

Studio Solarix – solargevel als statement

Als tweede sprak Cyril Vibert van Studio Solarix.

Studio Solarix werkt er aan om de solargevel als statement in te zetten. Een mooi project waar het is toegepast is het Kuijpers kantoor in Helmond. Daarin worden PV-panelen gecombineerd met ledverlichting. De PV-panelen die zij ontwikkelen, kunnen op een speelse manier worden toegepast. Halfom PV/geen zonnecellen, alleen zonnecellen of geen zonnecellen. Hierdoor kan meer met het design gespeeld worden, zoals bij het project in Helmond is gedaan. Daarnaast volgt de ledverlichting het weer, dus op een zonnige dag is dit niet nodig en bij storm of donkere dagen wordt het gebouw meer verlicht. De gevel levert uiteindelijk 35% meer op dan vooraf is berekend.

Studio Solarix is op weg naar een volledige cradle to cradle solargevel. Tot slot zijn ze bezig met het ontwikkelen van kleinere huizen die makkelijk opschaalbaar zijn, zoals rijtjeswoningen. Een design dat makkelijk is te kopiëren.

 

Merosch – Energieleverende voorbeeld projecten

Na de pauze was het de beurt aan Arnoud Matser van Merosch. Hij vertelde over twee projecten waarbij zonnepanelen een belangrijke plek innemen.

Bij Floating Gardens (een Alles-in-één-school gecombineerd met 194 appartementen) worden witte panelen in de gevel verwerkt om zo aan de EPC- en BENG eis te voldoen. De EPC van de appartementen is 0,15.

Bij Brede School Weespersluis worden speciale zonnepaneel dakpannen gebruikt. Op deze manier kan een negentiende-eeuwse architectuur worden toegepast.

 

Provincie Utrecht – een gevel die meer levert dan het kost

Als laatste was Benno Oosterom van Provincie Utrecht aan het woord. Zij doen vanuit de Provincie Utrecht een marktuitvraag naar slimme gevels. Gevels die uiteindelijk meer opleveren dan ze gaan kosten. Dit door meer functies aan deze gevels mee te geven:

  • energie opwekken
  • fijnstof afvangen
  • CO2 uit de lucht halen
  • informatie doorgeven

De provincie Utrecht vraagt de markt om coalities te vormen en hiermee invulling te geven aan de uitvraag.

De presentatie(s) zijn te downloaden op deze pagina bij 'Downloads'. 

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955