Een woonstichting in Amsterdam is voornemens om meerdere complexen rond Amsterdam in meer of mindere mate aan te passen c.q. te renoveren.

Een woonstichting in Amsterdam is voornemens om meerdere complexen rond Amsterdam in meer of mindere mate aan te passen c.q. te renoveren. Aangezien de woonstichting als doelstelling heeft om haar woningvoorraad op termijn aardgasvrij en klimaatneutraal te maken, heeft Merosch onderzocht welke duurzame warmtevoorzieningen perspectiefvol zijn om te worden toegepast.

Complexe uitdaging

De uitdaging is complex: de woongebouwen zijn gedateerd en kennen verschillende doelgroepen (studenten, senioren en reguliere appartementen). Daarnaast verschilt de warmtevoorziening per flat in type en technische levensduur en verschilt de (energetische) kwaliteit van de bouwkundige schil. Het vertrekpunt voor de opgave is om elke flat op termijn op laagtemperatuur te krijgen en gasloos te maken. Hiertoe is per flat gekeken welke maatregelen wanneer genomen moeten worden. Ook is per gebouw gekeken welk type duurzame warmtevoorziening het meest perspectiefrijk en robuust naar de toekomst is en of er koppelingen tussen de flats mogelijk zijn. Bovendien zijn er veel (vastgoed)ontwikkelingen in het gebied die invloed kunnen hebben op de keuzes. 

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt