Het proces van de Transitievisie Warmte uiteengezet in vier stappen.

4 stappen

In 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte opgesteld hebben. Om het overzichtelijk te maken hebben wij het proces uiteengezet in 4 stappen:

  1. Startanalyse
  2. Lokale analyse
  3. Uitvoeringsplan
  4. Aanbesteding & realisatie

De benodigde fases en bijbehorende stappen zijn naar eigen visie en ervaring van Merosch opgesteld. De termen die wij gebruiken zijn afgestemd op de recentelijk beschikbaar gestelde tools en leidraden (zie website RVO).

Proces en stappen in beeld

Dit schema (PDF, 1,3 MB) kan gezien worden als een ‘teaser’. Waarbij we vóór 2020 met het Team Transitievisie Warmte (zie foto) een verder uitgewerkt proces hebben. Inclusief een korte toelichting per stap. Elke stap doet er namelijk toe. Afhankelijk van de context en ervaring, zal de zwaarte van een stap verschillen per gemeente.

Projectervaring Merosch

Verder hebben we onze ervaring op projectbasis gekoppeld aan de stappen. Het laat zien dat wij van begin tot eind (van startanalyse tot en met een warmtenet in de wijk of een verduurzaamd gebouw) ervaring hebben. We zullen juist deze positie nadrukkelijk blijven versterken en kennis hieromtrent blijven delen.

Merosch Open Source: 

'Concrete businesscases aardgasvrije wijken'

Op maandag 9 december en woensdag 11 december is er een Merosch Open Source rondom dit thema. Het schema wordt dan ook nader toegelicht. 

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.