Beleid en visie uitgangspunt voor planuitwerking en budgetraming

Stadsdeel Zuid in Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van een nieuw te bouwen energie neutrale werf. De energieneutrale ambities (zowel wat betreft gebouwgebonden als gebruiksgebonden energie) waren het vertrekpunt voor de kostenraming, op basis waarvan de deelraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van de werf. Het voordeel van deze aanpak is dat ellenlange discussies over terugverdientijd en fi nanciering van de meerinvestering zijn voorkomen. Wat overigens niet wegneemt dat alle extra maatregelen binnen de technische levensduur van de werf worden terugverdiend.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt