Merosch heeft een conceptenstudie uitgevoerd en betrokken geweest als DUBO-Auditor tijdens het verdere proces.

Met de oplevering van de Multifunctionele accommodatie DSK II van circa 3.100m2 in Haarlem heeft Nederland er een energie neutrale en frisse school bij. De gemeente Haarlem en Stichting Spaarnesant hebben in een vroegtijdig stadium aangegeven sterk te hechten aan een goed binnen klimaat en lage energiekosten. Dit laatste met het oog op het betaalbaar houden van het onderwijs. Om deze reden is reeds in 2009 een conceptstudie uitgevoerd door Merosch om zodoende de technische en financiële consequenties in beeld te brengen van de gestelde ambities ten aanzien van binnencomfort en energie. Het proces rondom de totstandkoming van de studie, is cruciaal gebleken voor het organiseren van betrokkenheid en draagvlak bij de betrokken partijen. De studie heeft ook als basis gediend voor Spaarnesant om aanvullend budget toe te kennen voor de huisvesting.

Tevens is er een artikel over DSKII gepubliceerd in magazine Schooldomein, u kunt dit artikel inzien door te klikken op de volgende link: Schooldomein nr 5 mei 2014

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.