De school financiert een deel van de meerinvestering. Artikel uit het themanummer Projecten energieneutraal van Merosch uit 2013.

Op het DSK-terrein in Haarlem wordt momenteel een scholencomplex gerealiseerd met een basisschool,een speciale basisschool, een peuterspeelzaal en een gymzaal van circa 3.100 m2. Belangrijke ambities die worden gerealiseerd zijn een EPC van 0,0 en het realiseren van niveau B conform het ‘Programma van Eisen - Frisse Scholen’. De doelstellingen zijn voortgekomen uit de ambitie van de gemeente Haarlem om alle gemeentelijke gebouwen binnen Haarlem vanaf 2015 klimaatneutraal te bouwen.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832