Eind juni waren twee goed gevulde middagen over #vangaslos binnen bestaande bouw. Lees de samenvatting.

Merosch Open Source heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijk te maken door voor gerichte doelgroepen rondom één specifiek onderwerp Open Source sessies te organiseren.

Op 26 en 28 juni 2017 waren de sessies van Merosch Open Source met als thema #vangaslos in de bestaande bouw. Beide dagen zaten helemaal vol met mensen die op enigerlei betrokken zijn bij het onderwerp. In de sessies, waarvan de inhoud wordt bepaald door de deelnemers zelf, is o.a. ingegaan op trends en ontwikkelingen, de rol van de netbeheerder, ervaringen van bewoners en mogelijke (renovatie)oplossingen.

Aardgas afsluitingen: verdubbeling van werk netbeheerders 

Uit de sessies blijkt dat er voldoende alternatieven om van aardgas af te gaan voorhanden zijn. Ondanks de grote verscheidenheid in gebruik en kwaliteit, zijn er voor alle gebouwtypen wel technische oplossingen te verzinnen om (stapsgewijs) van aardgas los te raken.

De grootste technische uitdaging ligt bij de netbeheerders. Zij moeten hun werkzaamheden aanzienlijk opschalen om de uitfasering van aardgas te kunnen faciliteren. Indien vanaf nu vol ingezet wordt op de uitfasering van aardgas om de doelen van 2050 te halen, zal alleen al Stedin het aantal gasafsluitingen per maand moeten verdubbelen ten opzichte van het totaal aan nieuwe aansluitingen en afsluitingen die zij nu per maand realiseren respectievelijk uitvoeren.
Daarnaast is gebleken dat er vanuit financieel oogpunt de nodige hobbels moeten worden genomen, maar dat deze niet als grootste uitdaging worden gezien. Alhoewel het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen en woningen op dit moment nog vaak te duur en financieel niet rendabel is. De verwachting is dat dit op korte termijn niet meer het geval zal zijn. Onder andere door hard dalende prijzen van warmtepompen en de stijgende aardgasprijzen. Bovendien is met de invoering van de energieprestatievergoeding een financieringsconstructie ontstaan, die het voor verhuurders mogelijk maakt om zeer duurzame NOM-renovaties te financieren.

Grootste uitdaging: meekrijgen van de particuliere woningeigenaar

Als grootste uitdaging wordt dan ook niet zozeer de utiliteitsbouw of sociale woningbouw gezien, maar het meekrijgen van de particuliere woningeigenaar. Bij deze groep ontbreekt nog vaak het bewustzijn, bestaat er nog veel weerstand (met name m.b.t. het niet meer kunnen koken op gas) en spelen andere financiële afwegingen een grote rol. Bovendien schiet de huidige informatievoorziening nog ernstig te kort. Dit alles vraagt om een sterke (faciliterende) rol van gemeenten en netbeheerders, die per wijk stappenplannen moeten gaan maken over de wijze waarop aardgas uitgefaseerd gaat worden.

Er is ook een blog verschenen over dit onderwerp. De presentaties en uitgebreide verslagen zijn te downloaden op deze pagina. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel of de verslagen? Neem gerust contact met ons op.

Een nieuwe Merosch Open Souce met als thema 'Circulair bouwen en ontwikkelen' staat in oktober gepland, klik voor meer informatie.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955