Statement, visie en kritische noties door Merosch.

Op 28 juni 2019 verscheen het definitieve Klimaatakkoord, 236 pagina’s groot. Een akkoord dat we een zeer warmt hart toedragen. Het gedeelte over de gebouwde omgeving heeft in het bijzonder onze aandacht. Merosch heeft besloten om een eigen beknopte samenvatting te maken van dit gedeelte, zodat het toegankelijker is voor een breder publiek.

Voor de opbouw van het stuk hebben we zoveel mogelijk de structuur van het klimaatkakkoord aangehouden. In de blauwe blokken kunt u de visie, kritische noties of suggesties van Merosch lezen.

DOWNLOAD SAMENVATTING (gebouwde omgeving)

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt