Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager met als doel om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor een gebouwde omgeving zonder energienota

In de publicatie Gebieden vol Energie worden vijf binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen toegelicht met zeer hoge ambities op het aspect energie en hoe deze worden gerealiseerd. Merosch is betrokken bij twee van de vijf projecten, namelijk Haarlem en Eindhoven.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832