Netto energiegebruik over schooljaar 2014-2015 bedraagt circa -2.000 kWh.

Halverwege 2014 is het nieuwe schoolgebouw Plein Oost (Voorheen DSK II) in Haarlem opgeleverd. De ambitie van deze school was om EPC=0 te scoren. Na een schooljaar lang monitoren hebben we geconcludeerd dat deze doelstelling ruimschoots is behaald, en zelfs is overschreden.

Merosch heeft voordat de bouw van Plein Oost startte een haalbaarheidsonderzoek en daarbij aansluitend de volledige subsidieaanvraag verzorgd. Een belangrijke eis voor het verkrijgen van subsidie, was dat het gebouw energieneutraal moest zijn. Dat betekent dat de school evenveel energie opwekt als wat de gebouwgebonden installaties verbruiken. Mede door dit plan is er subsidie toegekend in het kader van de regeling ‘Unieke Kansen Programma – Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren’ (UKP-NESK) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Nu de nieuwe school is opgeleverd, heeft Merosch een schooljaar lang actief gemonitord of aan de doelstellingen is voldaan.

Na het vergelijken van het energiegebruik met de energieopwekking uit de PV-panelen, blijkt dat het netto energiegebruik (elektriciteitsgebruik min elektriciteitsopwekking) over het schooljaar 2014/2015 circa -2.000 kWh bedraagt. Met andere woorden, er is meer elektriciteit opgewekt door de PV-panelen dan er in totaal is verbruikt, zowel door de gebouwgebonden als door de gebruiksgebonden installaties. Een resultaat om trots op te zijn!

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi