Merosch is cursusleider van ontwerper Duurzame Kimaatconcepten

Merosch heeft in opdracht van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica een PHBO cursus Ontwerper Duurzame Klimaatconcepten ontwikkeld en is daarbij inhoudelijk de cursusleider van deze cursus. Het is een cursus voor het integraal en conceptueel kunnen ontwerpen van gezonde en energiezuinige gebouwen. Verschillende prominente gezichten uit het vakgebied zijn als docent verbonden aan de opleiding. De opleiding start in oktober 2013. Meer informatie over deze interessante opleiding is te vinden op de site van SKB

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt