Hoe tevreden zijn de bewoners van RijswijkBuiten over het comfort in hun energiezuinige woning?

RijswijkBuiten is de eerste grote energieneutrale nieuwbouwwijk van Nederland. In 2013 zijn de eerste huizen opgeleverd. De meetgegevens van het gebouwgebonden energieverbruik zijn tot nu toe veelbelovend. Deze gegevens zeggen echter weinig over hoe de bewoners het comfort in de woningen (temperatuur, geluid van de installaties, luchtkwaliteit, etc.) ervaren. Ook geven de cijfers weinig inzicht over het gebruik van de woningen inclusief bijhorende gebruiksgebonden installaties. Merosch onderzocht voor de gemeente Rijswijk hoe tevreden de bewoners van RijswijkBuiten zijn over het comfort in hun energiezuinige woning.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Dura Vermeer, Klimaatgarant en de Haagse Hogeschool. We onderzochten de tevredenheid wat betreft het comfort in de winter en de zomer, de luchtkwaliteit, de regelbaarheid van de temperatuur, het geluid van de warmtepomp en de ventilatievoorzieningen en de warmwatervoorziening. Deze onderwerpen zijn (indien relevant) getoetst met betrekking tot de woon-, slaap- en badkamer. Om tot een betrouwbaar en valide conclusie te komen, is gebruik gemaakt van een brede enquête onder de bewoners, in combinatie met tien verdiepende interviews.

Het onderzoeksrapport is hiernaast te downloaden.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt