Op 14 december spreekt Ronald Schilt op het Nederlands Warmtepomp Congres

Over het congres

Nederlands Congres Warmtepompen 2017
Warmtepompen, klaar voor de energietransitie!


We staan aan het begin van een interessante en dynamische periode waarin de transitie naar duurzame energie realiteit wordt. Op sommige plaatsen wordt er al voortvarend werk van gemaakt. Zo kondigen gemeenten aan dat ze op termijn ‘aardgasvrij’ worden, en worden steeds meer nieuwbouwwijken niet meer op het gasnetwerk aangesloten.
Om de omslag mogelijk te maken en woningen voortaan duurzaam te verwarmen (en te koelen) is de grootschalige toepassing van warmtepompen nodig. Om daar een succesverhaal van te maken, zijn de juiste stappen nodig en moet optimaal gebruik worden gemaakt van eerder opgedane kennis en ervaringen. Om adviseurs/ingenieurs, installateurs, architecten, woningcorporaties, gemeenten en ander betrokkenen daarbij te ondersteunen, organiseren vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) samen het Nederlands Congres Warmtepompen 2017.

Ronald Schilt, directeur van Merosch, is een van de sprekers die middag. 

Kijk hier voor het programma

Klik hier om in te schrijven

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832