Werkgroep Noorderhuis streeft naar een optimale wisselwerking tussen gebouw en installaties.

De gemeente Giessenlanden realiseert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Noordeloos. De MFA, met de naam “Het Noorderhuis”, krijgt een omvang van ca. 2.500 m² bruto vloeroppervlak. In het gebouw komt onder andere een school met schoolplein, een kinderopvang, een huiskamer, een muziekzaal en een dorpsplein. De gemeente werkt hiervoor samen met de werkgroep Noorderhuis, de christelijke basisschool in Noordeloos, de stichting Kindercentra Alblasserwaard en het huidige dorpshuis.

De werkgroep Noorderhuis heeft architectenbureau De Zwarte Hond gekozen als architect. ICSadviseurs is verantwoordelijk voor het opstellen van het Ruimtelijk en Technisch Functioneel Programma van Eisen en de uitgangspunten voor eigendom, beheer & exploitatie. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door middel van een Engineering & Build contractvorm.

Merosch vervult de rol van adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. De aanbesteding hiervoor is hoofdzakelijk gewonnen op kwaliteit. De gemeente heeft de ambitie om Het Noorderhuis geheel energieneutraal te exploiteren. Dat betekent dat het gebouw straks zelf kan voorzien in de energievraag van zowel de gebouwgebonden installaties als de gebruikersinstallaties. Om dit te realiseren moeten er tijdens het ontwerpproces doorlopend afwegingen worden gemaakt tussen enerzijds bouwkundige en anderzijds installatietechnische ingrepen. Op deze manier komen we tot een optimale wisselwerking tussen gebouw en installaties.

Merosch kijkt ernaar uit om samen met de overige betrokken partijen Het Noorderhuis te realiseren.

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi