In samenwerking met Green Deal Scholen organiseert Merosch de tweede editie van Merosch Open Source. Schrijf u in om deel te nemen.


Het is geen geheim dat onze bestaande schoolgebouwen aanzienlijk gezonder en energiezuiniger kunnen. De vraag is echter: Wat betekent dit? Wat kost het en hoe komen schoolbesturen en gemeenten tot overeenstemming? Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende gezonde lucht in de lokalen komt? Wat betekent dit qua investeringskosten, maar ook qua extra exploitatiekosten? Een andere vraag die hierbij opkomt: kan het gezond maken van bestaande scholen gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen om CO2 te besparen en de energiekosten te reduceren? 

Gemeenten en schoolbesturen willen hierin samen optrekken, maar de wijze van samenwerking en het maken van afspraken over de verdeelsleutel; is nog een hele opgave. Daarom organiseert Merosch in samenwerking met Green Deal Scholen een Merosch Open Source met als thema: 'Verduurzamen bestaande scholen, de kansen en knelpunten'.

Vragen die mogelijk in deze Merosch Open Source aan de orde komen:

  1. Welke kennis/informatie moet u als schoolbestuur/gemeente hebben om een goede afweging tussen beschikbare concepten en technieken te kunnen maken?
  2. Hoe kom ik tot goede uitvraag en contractvorming?
  3. Hoe worden de investeringskosten en exploitatiekosten/besparingen door de gemeente en/of de school verdeeld bij het gezond en duurzaam maken van scholen?
  4. Welke rol kan Green Deal Scholen spelen bij het verduurzamen van scholen?
  5. Welke rol kan Platform 31 spelen met het project School vol Energie?
  6. Welke financiële ondersteuning en/of subsidies zijn beschikbaar en hoe is financiële dekking mogelijk?
  7. Uw vraag: ….

U kunt maximaal 3 vragen aanvinken die u belangrijk vindt.

Voor de input wordt gebruik gemaakt van onze ervaring met het verduurzamen van reeds tientallen scholen, maar ook uw ervaringen willen we nadrukkelijk aan de orde laten komen.

WANNEER EN WAAR?

Uit de volgende data kunt u uw voorkeur opgeven:

  • dinsdag 7 februari 13.30 tot 16.30 uur bij Merosch op kantoor in Bodegraven (Klipperaak 201) = VOL
  • woensdag 8 februari 13.30 tot 16.30 uur op basisschool Smaragd in Zwolle (Esdoornstraat 10).
  • donderdag 9 februari 13.30 tot 16.30 uur op basisschool Wilgenstam in Rotterdam (Meidoornsingel 120) = VOL

Aan het eind is er een kleine netwerkborrel.

DOELGROEP

De primaire doelgroep voor deze Merosch Open Source zijn gemeenten en schoolbesturen*.

*Bij overboeking van de Open Source krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

AANMELDEN EN KOSTEN

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.
Daarnaast gaan wij er vanuit dat u zich minimaal een week van te voren afmeldt als u toch verhinderd bent.

Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier (deze inschrijving is gesloten)

BEVESTIGING

Zodra het minimum van 10 deelnemers zich heeft ingeschreven, ontvangt u een bevestiging. (Het maximum aantal deelnemers is 20 personen*. Als meer dan het maximum van 20 deelnemers zich aanmeldt, zal een extra sessie worden ingepland). Uiterlijk een week voor de sessie ontvangt u het programma en een overzicht van de deelnemers. 

*Merosch selecteert bij meer dan 20 inschrijvingen op één dag op basis van inschrijving en functieprofiel. 

DOEL MEROSCH OPEN SOURCE

Merosch Open Source heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Dit doen wij door voor gerichte doelgroepen rondom één specifiek onderwerp een Open Source sessie te organiseren. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt