Het thema van de eerste Merosch Open Source is bekend. Schrijf je in om deel te nemen.

Thema: 'De regie voor
energieleverende wijken'

De woningmarkt trekt aan en oude plannen voor gebiedsontwikkeling worden weer uit de ijskast gehaald. De vraag is echter, is er voldoende aandacht geweest voor duurzaamheid? Zijn de destijds gemaakte afspraken inmiddels niet achterhaald? Gemeenten zoeken welke rol zij kunnen/moeten spelen als regisseur om te komen tot duurzame en energieleverende wijken.

Vragen die in deze Merosch Open Source aan de orde komen:

 1. Wat zijn de (meer)kosten voor de gemeente, de ontwikkelaar en de koper/gebruiker van energieneutrale of energieleverende woningen?
 2. Wat komt er kijken bij de ontwikkeling van gasloze wijken?
 3. Wat zijn de aandachtspunten bij warmtenetten?
 4. Mag ik als gemeente wettelijk verbieden dat er een gasnet wordt aangelegd?
 5. Wat is het beleid van de overheid de komende jaren t.a.v. saldering, energie-infrastructuur en aanscherping van het energiebeleid (BENG)?
 6. Welke stappen moet ik als gemeente nemen om duurzame ambities goed te verankeren in de plannen en overeenkomsten met de kopers/ontwikkelaars?
 7. Wat zijn de ervaringen van de gebruikers met energieneutrale woningen?
 8. Uw vraag: ….

 

WANNEER EN WAAR?

Deze Merosch Open Source vindt plaats bij:

 • Merosch op kantoor in Bodegraven, Klipperaak 201

De volgende voorkeursdata kunt u opgeven:

 • maandag 19 september 13.30 tot 16.30 = VOL
 • dinsdag 20 september 13.30 tot 16.30 = VOL
 • donderdag 22 september 13.30 tot 16.30 = VOL

 

DOELGROEP

De primaire doelgroep voor deze Merosch Open Source is gemeenten.

 

AANMELDEN EN KOSTEN
(deze inschrijving is gesloten)

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier

BEVESTIGING

Zodra het minimum van 10 deelnemers zich heeft ingeschreven, ontvangt u een bevestiging. Uiterlijk een week voor de sessie ontvangt u het programma en een overzicht van de deelnemers.

Als er meer dan het maximum van 20 deelnemers* zich aanmeldt, zal een extra sessie worden ingepland.

*Merosch selecteert bij meer inschrijvingen op basis van inschrijving en functieprofiel.

 

DOEL MEROSCH OPEN SOURCE

Merosch Open Source heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Dit doen wij door voor gerichte doelgroepen rondom één specifiek onderwerp een Open Source sessie te organiseren. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.