Op initiatief van Merosch, werd er een kritische brief naar de Tweede Kamer geschreven.

In de brief van onder andere DWA, Zehnder, Klimaatgarant, Stedin en Merosch, lezen we dat er twee bezwaren zijn tegen de nieuwe norm: de bijbehorende eisen zijn te laag en de rekenmethodiek sluit nog minder aan bij de praktijk. ‘Er is dus niet alleen sprake van een verslechtering in de ambitie, maar ook een verslechtering van de rekenmethodiek.’

 

"Onze bezwaren hebben inmiddels geleid tot aangenomen moties in de Tweede Kamer".


Wat er mis is met BENG?

In de brief wordt vervolgens in 9 punten uiteengezet wat er mis is aan de nieuwe grenswaarden en de berekenmethodiek. In punt 1 is te lezen dat de schrijvers de norm een stap terug in de tijd vinden. ‘De oorspronkelijke ambitie vanuit het Lenteakkoord was om in 2020 een EPC = 0 als eis te hanteren. Dit werd later afgezwakt tot de BENG-eisen uit 2015, waar gemiddeld een vergelijkbare EPC-score van 0,2 uit kwam. Met de presentatie van de nieuwe eisen blijkt echter dat we grofweg op hetzelfde niveau blijven als het huidige bouwbesluit.’

Verslechtering energieprestatie

De partijen geven aan dat zij zich zorgen maken over het feit dat er in 2020 woningen gebouwd mogen worden die qua energieprestatie een verslechtering zijn ten opzichte van de huidige bouwpraktijk. ‘Het is onbegrijpelijk dat het mogelijk wordt om kwalitatief slechtere woningen te gaan bouwen.’

LEES DE BRIEF HIER

Onze BENG-expert Magriet Vlot schreef er ook een BLOG over. 

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt