Om praktijkervaring op te doen voor de toekomstige aanscherpingen van de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw, wordt in een 19-tal geselecteerde ‘Excellente Gebieden’ in Nederland alvast zeer energiezuinig gebouwd.

Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. In het Lente-akkoord is door de partijen afgesproken om tussentijds te evalueren of het programma Excellente Gebieden aan de verwachtingen voldoet. Behalve de 19 'officieel' benoemde Excellente Gebieden, delen in dit traject ook andere duurzame gebieden en projecten die energiezuinig bouwen hun kennis en ervaringen. Merosch voert samen met CE Delft die tussentijdse evaluatie uit, in opdracht van RVO (voormalig Agentschap NL).

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt