In het afsluitend seminar op 25 november verzorgt Merosch een presentatie met als thema “De energieneutrale wijk gaat er komen! Voor of na 2050?”.

In 2013 organiseert de KIVI NIRIA in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute een serie van vijf bijeenkomsten die inzicht geven in een van de belangrijkste uitdagingen waar Europa voor staat: de EU-doelstelling om in 2050 een fossielarm energiesysteem te realiseren. De vijfde en afsluitende bijeenkomst zal, onder voorzitterschap van prof.dr. Jacqueline Cramer, plaatsvinden op 25 november aanstaande. Merosch verzorgt ook op de 5e bijeenkomst een bijdrage met als thema “De energieneutrale wijk gaat er komen! Voor of na 2050?”. Voor meer informatie kunt u terecht op KIVI NIRIA.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832