In het afsluitend seminar op 25 november verzorgt Merosch een presentatie met als thema “De energieneutrale wijk gaat er komen! Voor of na 2050?”.

In 2013 organiseert de KIVI NIRIA in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute een serie van vijf bijeenkomsten die inzicht geven in een van de belangrijkste uitdagingen waar Europa voor staat: de EU-doelstelling om in 2050 een fossielarm energiesysteem te realiseren. De vijfde en afsluitende bijeenkomst zal, onder voorzitterschap van prof.dr. Jacqueline Cramer, plaatsvinden op 25 november aanstaande. Merosch verzorgt ook op de 5e bijeenkomst een bijdrage met als thema “De energieneutrale wijk gaat er komen! Voor of na 2050?”. Voor meer informatie kunt u terecht op KIVI NIRIA.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945